Stamboom familie De Roller

Welkom op de website van de familie De Roller


Genealogie familie De Roller


Inleiding

De hierna volgende pagina's geven een overzicht van de stamboom van de familie De Roller. De stamboom gaat terug tot het jaar 1370, het geboortejaar van Lambert de Roller. Lambert de Roller is de stamvader van de hier beschreven familie De Roller. De gegevens zijn ontleend aan het 'Familieregister De Roller' dat rond 1840-1850 is opgesteld. Daarnaast is gebruik gemaakt van gegevens die in de jaren '70 van de vorige eeuw zijn verzameld door mijn oom dr. Jan de Roller. Deze gegevens zijn, waar mogelijk, gecontroleerd en aangevuld met gegevens van eigen onderzoek. In de stamboom zijn circa 4000 personen opgenomen en ruim 700 familienamen.

Op deze website wordt ingegaan op het ontstaan van de Stamboom. Daarnaast worden de herkomst en betekenis van de naam De Roller besproken en het door de familie gebruikte lakzegel. De in de stamboom opgenomen personen worden in de verschillende parentelen gepresenteerd. Ten slotte volgt een index op de achternamen van de in de stamboom opgenomen personen. Via deze pagina kunt u de kaartenbak met persoonsgegevens bekijken. Via CtrF kunt u binnen de pagina's zoeken.

De de Rollers
De 'De Rollers' circa 1940. Van links naar rechts; Beb, Wim, Gerda, Jan, Loes, Ebelien en Rien

Familieregister De Roller

De basis voor de stamboom wordt gevormd door het 'Familieregister De Roller'. Dit familieregister bestaat uit het parenteel van Lambert de Roller en beschrijft de periode van 1370 tot 1847. Op grond van het handschrift lijkt het register door twee of drie personen te zijn geschreven. De laatste datum die in het register is opgenomen is 1847. De oorsprong van het register, de auteur en/of opdrachtgever zijn mij niet bekend.
Het familieregister was in het bezit van de heer Winold Abbing. De familie Abbing is via Geertruid Abbing verwant aan de familie De Roller. Uiteindelijk is het register via vererving in het bezit gekomen van de familie Groneman die via Johanna Theodora de Roller verwant zijn aan de De Rollers. De familie Groneman heeft het register geschonken aan de familie De Roller. De volledige geschiedenis van het familieregister De Roller vindt u hier.

Gerrit de Roller
Gerrit de Roller
(1894 - 1981)

Wilhelmina de Ruijter
Wilhelmina Frederika de Ruijter
(1898 - 1966)

Betrouwbaarheid gegevens

De stamboom De Roller beschrijft het parenteel van Lambert de Roller zoals dat in het familieregister is opgenomen. Dit deel van de stamboom heeft betrekking heeft op de periode 1370-1847. Waar nodig zijn deze gegevens aangevuld met nieuwere data. De periode 1847-heden is aan de hand van het onderzoek van Jan de Roller en eigen onderzoek als genealogie beschreven. Al de gegevens zijn ingevoerd in het stamboom programma Aldfaer.
In het familieregister zijn geen bronnen opgenomen en een aantal van de in het register genoemde familierelaties blijkt niet te kloppen. De fouten zitten met name in de gegevens die betrekking hebben op de periode voor 1600 (voor meer informatie zie het familieregister). In de hiernavolgende parentelen is in de bron aangegeven of de gegevens nog gecontroleerd moeten worden. Mocht u deze gegevens willen overnemen dan dient u ze eerst te controleren via doop-, trouw- en begraafboeken, processtukken of anderszins.

Bij overname van de hier gepresenteerde gegevens dient u deze zelf te controleren tevens verwijst u naar deze site. Indien u fouten vindt, aanvullingen heeft, relaties door middel van betrouwbare bronnen kunt bevestigen of vragen en opmerkingen heeft dan hoor ik dat graag zodat deze aanvullingen en opmerkingen in de stamboom verwerkt kunnen worden. In de contact gegevens is aangegeven hoe u mij kunt bereiken.

Gertjan de Roller

Jan David Hendrik de Roller
Jan David Hendrik de Roller
(1867 - 1945)

Elisabeth Stilting
Elisabeth Stilting
(1865 - 1939)Update: 27-12-2016
-Toevoeging: parenteel Schimmelpenninck
-Toevoeging: parenteel Wentholt
Ontwerp: Matthijs, Gertjan